Een veilige motorfiets?

Controleer de staat/werking van de volgende onderdelen voor een veilige motorfiets. Je kan de checklist ook downloaden.