Onderzoek ongevallenrisico voor motorbestuurders in Vlaanderen

Enquête over ongevallenrisico voor motorbestuurders in Vlaanderen

Deze vragenlijst maakt deel uit van een verkeerskundig project (bachelorproef) voor de richting Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. De gegevens die verzameld worden blijven anoniem en zullen niet vrijgegeven worden aan derden. Er wordt dan ook niet gevraagd om je naam of adres te geven in deze vragenlijst. 

Deze vragenlijst zal drie onderdelen behandelen:

  • Het eerste deel bestaat uit een personenvragenlijst, waarin we enkele persoonlijke gegevens verzamelen.
  • Het tweede deel bestaat uit een voertuigvragenlijst, waarin je informatie geeft over de motorfiets die je het meest gebruikt. Je kan hiervoor best de technische fiche van jouw voertuig hanteren indien je de motorinhoud en het vermogen niet vanbuiten kent.
  • Het derde deel gaat over de MRBQ (Motorcycle Rider Behaviour Questionnaire) en omvat een vragenlijst die het gedrag onderzoekt van de motorbestuurder. Je dient deze vragenlijst goed doordacht in te vullen. Er zijn hierbij geen goede of foute antwoorden mogelijk.

De totale vragenlijst zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Indien je deze invult op je mobiele telefoon is het mogelijk dat dit iets langer duurt.

Ga naar de vragenlijst